Voor organisatoren

onroerend goed

21 maart: Inspiratiefestival Open Monumentendag 2023

Herita organiseert dit jaar een heus inspiratiefestival voor organisatoren van Open Monumentendag. Het wordt een dag vol interessante informatie- en inspiratiesessies. Je kan er volop ideeën opdoen rond het thema met hart en ziel en krijgt er ook praktische tips over het ontwikkelen en organiseren van activiteiten op Open Monumentendag.
 

Met hart en ziel!

Ga aan de slag met het thema van 2023

Net als de voorbije jaren, sluiten we ons aan bij het Europese thema van de Open Monumentendagen. Dit jaar is dat "living heritage", oftewel immaterieel erfgoed. En dat is geen toeval, want  in 2023 wordt wereldwijd de 20ste verjaardag van de Unesco 2003 conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed gevierd. De Europese Open Monumentendagen sluiten zich hierbij aan.  Het wordt dan ook een bijzonder editie waarbij we de brug leggen tussen onroerend en immaterieel erfgoed.

Onder de noemer 'Met hart en ziel' focussen we op de mensen, verhalen, culturele praktijken en tradities die al generaties lang verbonden zijn met onze monumenten. Ze bepalen mee de ziel van de plek of hebben er een enorm groot hart voor.  

Meedoen met het thema is geen verplichting maar het heeft wel een heel aantal voordelen. Je wordt zelf uitgedaagd om vanuit een andere invalshoek naar je monument te kijken, en dat kan verrassende resultaten opleveren. Voor bezoekers is een extra activiteit naast het vaste aanbod vaak ook een extra reden om langs te komen. En in de algemene publiekscampagne en pers ligt de focus meestal op het thema, wat extra aandacht voor jouw activiteit kan opleveren als je daar bij aansluit. 

Ter info: In eerdere communicatie spraken we over Levend erfgoed als thema. Dit is de letterlijke vertaling van het Europese thema Living Heritage. In Vlaanderen zit het echter anders. Het Steunpunt Levend erfgoed focust bij ons specifiek op het bewaren van streekeigen huisdierrassen. En living of intangible heritage wordt bij ons consequent als immaterieel erfgoed benoemd.  Dat kan voor verwarring zorgen en dat willen we vermijden. Daarom kiezen we voor een vertaling van het thema naar "Met hart en ziel". Een term die het brede spectrum aan mogelijke invullingen kan dekken en laagdrempelig en verbindend werkt richting het publiek. 

Herita vzw coördineert Open Monumentendag.  Ben je Open Monumentendag-organisator en wil je op de hoogte blijven van praktische informatie, het laatste nieuws en belangrijke deadlines rond Open Monumentendag? Schrijf je dan in op de Herita nieuwsbrief en kom alles rond Open Monumentendag als eerste te weten.