Duurzaamheid op Open Monumentendag

Open Monumentendag is het grootste culturele evenement dat ieder jaar in september over heel Europa wordt gevierd. Samen met de Europese lidstaten wordt een thema vastgelegd waar alle deelnemende landen rond werken. In 2022 staat het Europees thema duurzaamheid centraal, een actueel en hip thema waarrond de laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Duurzaamheid wordt langs vier kanten benaderd: restauratie & herbestemming, omgeving, circulariteit en gemeenschapsvorming. 

De monumenten hebben dit jaar extra hun best gedaan om via één van die invalshoeken hun activiteiten vorm te geven. Ontdek hieronder welke monumenten jij kan bezoeken die extra hun best deze om zo duurzaam mogelijke evenementen te organiseren!