Menu

Erfgoed zonder drempels

Bus

Drempels verlagen

Het verlagen van drempels is een belangrijk aspect om mensen in een precaire situatie te bereiken. Volgende tips geven een eerste aanzet om jouw activiteit inclusiever te maken:

  • Let op een heldere, laagdrempelige en toegankelijke communicatie via een veelheid aan kanalen.
  • Werk samen met de sociale organisaties op het terrein. Sociale organisaties hebben als geen ander zicht op wat er bij mensen in precaire situaties leeft. Bovendien zijn zij er - vaak met grote inspanningen - de afgelopen maanden in geslaagd om contact te houden met de meest kwetsbaren in de samenleving
  • Een grote drempel voor velen is de mobiliteit. Een vlotte en gratis bereikbaarheid via het openbaar vervoer werkt hier zeker stimulerend.
  • In een volgende stap kan er nagedacht worden over het onderscheid tussen deelnemen en deelhebben. Demos publiceerde een interessant dossier met 7 strategieën om participatief te werken!

Communicatie Tips

Communicatie is heel belangrijk om mensen in een precaire sitautie te bereiken. Onderstaande brochures helpen je alvast op weg om een heldere en toegankelijke tekst te schrijven.

Best Practices

Samen sta je sterk!

Samenwerken met lokale, sociale organisaties kan zeker helpen om jouw activiteit op een correcte manier toegankelijk te maken!

  • Het netwerk tegen armoede biedt een hoop aan informatie en doorverwijzingen naar lokale organisaties.
  • Ook de website iedereen verdient vakantie zet in op toegankelijke tips en info waaruit je inspiratie kan putten.