Menu

Erfgoed en religie

kerk

Hemelsbreed

Religie en religieus erfgoed maken deel uit van het collectief geheugen van de Vlaamse samenleving. De groeiende maatschappelijke diversiteit in Vlaanderen wordt weerspiegeld in de aanwezigheid van verschillende religies en levensbeschouwingen. Zij produceren, beheren en valoriseren allemaal hun eigen erfgoed. 

Het religieus erfgoed omvat een brede waaier aan materiële en immateriële uitdrukkingsvormen, tot stand gekomen in uiteenlopende contexten. Geloofsgemeenschappen hechten hier veel waarde aan. Het vertelt hun verhaal en heeft ook een verbindende functie en het potentieel om mensen en groepen samen te brengen

PARCUM en KADOC-KU Leuven bundelden de krachten in het project ‘Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’. Dit rapport sluit de eerste projectfase af en biedt een opstap voor vervolgtrajecten. Het wil een werkinstrument zijn voor beleidsmakers, erediensten en erfgoedorganisaties

Inspiratie

Samen sta je sterk!

Misschien wil jij voor je Open Monumentendag-activiteit wel in dialoog gaan met een van de levensbeschouwelijke groepen die Vlaanderen rijk is? Dan helpen wij jou hier op weg met enkele interessante organisaties: