Duurzaamheid is... renovatie en herbestemming

De meest klassieke benadering om het thema duurzaamheid te benaderen is via de invalshoek van renovatie en herbestemming.  Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Het monument moet toekomstbestendig gemaakt worden en dit liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. Inzetten op een betere energie-efficiëntie is hierbij curciaal!

Ken jij trouwens een goed voorbeeld dat binnen dit thema past? Laat het ons dan weten zodat we het kunnen delen op deze pagina!

VAI

Laat je publiek kennis maken met verduurzaamde monumenten

Een succesvolle verduurzaming van monumeten is vaak een uitdaging. Want hoe behoud je bijvoorbeeld de erfgoedwaarde wanneer je het gebouw energiezuiniger maakt? Of hoe breng je zonnepanelen aan zonder afbreuk te doen aan het stadsbeeld? Tijdens Open Monumentendag kan het publiek een inkijk krijgen in het proces van verduurzaming! Neem een kijkje bij lokale eigenaars of laat restauratie-architecten aan het woord die zich hier dag in en uit voor inzetten.

Een nieuwe velugel voor Z33

Wat doe je als je een volledig nieuwe vleugel moet passen binnen een historische site? De Italiaanse architecte Francesca Torzo ontwierp er één voor Z33: Vleugel 19 te Hasselt. De bijzondere buitenkant van ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van zowel het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel 58 als het aangrenzende begijnhof.  In dit interview legt de architecte uit hoe zowel de typologie van het begijnhof als de vleugel van de expo 58 een nieuw leven kregen.

Remote video URL
RooftopRevolution

Kom van dat dak af!

Daken van berschermde monumenten bieden niet alleen een mooi uitzicht, ze kunnen ook heel leerrijk zijn. Zo kan je met het publiek bijvoorbeeld kijken hoe de zonnepanelen zijn aangebracht en wat voor voordelen dit heeft voor het monument. Of misschien is er wel een natuurinclusief groen dak in de buurt! Het project Rooftop Revolution in Nederland zet lokale gemeenschappen aan om in te zetten op dakvergroening: van kleine tuintjes, tot urban farming en heuse stadsparken! Misschien wel een idee om mee te experimenteren?

De Felix wordt ontmoetingsplaats

Vanaf het najaar van 2023 wordt de Felix in Gent de nieuwe thuis van de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug, publieke werkplekken en de Freinetschool ‘t Groen Drieske. Ook de loketten van Dienst Burgerzaken, de wijkbibliotheek met leescafé en het politiecommissariaat Gentbrugge komen er. Buurtorganisaties- en bewoners kunnen de gedeelde ruimtes in de Felix gebruiken voor hun activiteiten.

Remote video URL