Deelnemen

Op Open Monumentendag staat in heel Vlaanderen onroerend erfgoed centraal. Ook in 2020 is dat het geval, maar omwille van een mogelijke verspreiding van het coronavirus zetten we dit jaar in op een alternatieve versie. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk in te zetten op digitale ontsluiting.  

Wat dan met fysieke openstellingen?

Het moet nog blijken of bezoeken onder strikte voorwaarden zullen kunnen plaatsvinden. We willen echter niemand weerhouden om te starten met de voorbereidingen voor een fysieke Open Monumentendag. Aangezien er vandaag nog geen garanties zijn, blijven deze activiteiten onder sterk voorbehoud.

Zowel digitale als fysieke activiteiten dienen via het online inschrijvingssysteem ingeschreven te worden.  Ontdek hieronder op welke manier wij jou ondersteunen.

Nieuw in 2020

Goed om te weten