Ga verder naar de inhoud

XPO: Ooggetuige van een woelig tijdperk

Eximius Van de Velde (1743-1823) en zijn briefwisseling

Vrij bezoek
Religieus erfgoed
Dit is een activiteit van

Erfgoed- en archiefwerking Beveren i.s.m. Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw

De kentering van de achttiende naar de negentiende eeuw is een periode van tumult, chaos en diepgaande maatschappelijke verandering: oorlog, revolutie, epidemies en hervormingen banen de weg naar een meer moderne samenleving. Beverenaar Jan Frans Van de Velde, bijgenaamd Eximius (1743-1823), was een eersterangsgetuige van deze snel veranderende samenleving. Als hoogleraar in de theologie, polemist, rector en bibliothecaris van de Universiteit Leuven genoot Van de Velde een onmiskenbare autoriteit. Priesters, ambtsdragers maar ook notabelen zochten zijn advies en goedkeuring. Eximius’ brieven worden voor het eerst aan het brede publiek gepresenteerd en geven een unieke inkijk in het dagelijkse leven te Beveren tijdens dit woelige tijdperk.