Ga verder naar de inhoud

Offers aan de heiligen. Votiefgeschenken uit de Schipperskapel van Wintam (Bornem)

Naar aanleiding van de wetenschappelijke conservatie van de zilveren votiefjuwelen zijn ze voor het eerst in volle glorie te bewonderen. De collectie votiefgeschenken – ex voto’s en votiefjuwelen - uit Wintam is bijzonder door de duidelijke link met de schippersgemeenschap met onder meer ex voto’s die schepen weergeven.

Vrij bezoek
Archeologie
Religieus erfgoed
Valérie Rens

Het woord ex voto slaat op een offerande die aan een godheid of een heilige wordt beloofd (Lat. votum) met de bedoeling om een bepaalde gunst/genade af te smeken of om dank te zeggen voor een bekomen gunst/genade. Een groot deel van de ex-voto’s is 19de eeuws, maar er zijn ook exemplaren bij uit het ancien régime (wellicht 18de eeuw). De votiefjuwelen worden getoond en er worden infopanelen voorzien over de achtergrond en de betekenis, maar ook over de conservervatie.

In de kerk zijn er verder ook twee permanente tentoonstellingen aanwezig, enerzijds over Nattenhaasdonk en anderzijds over de archeologie in Klein-Brabant (Bornem en Puurs-Sint-Amands). Deze tentoonstellingen kunnen ook bezichtigd worden tijdens de Open Monumentendag.

Praktisch

De collectie votiefjuwelen is vrij te bezichtigen tijdens Open Monumentendag.

De geconserveerde collectie votiefgeschenken wordt ingehuldigd op zaterdag 9 september door een lezingennamiddag die start om 14 u. De eerste lezing wordt gegeven door prof. dr. Hans Geybels, verbonden aan de KULeuven en expert is op vlak van votiefjuwelen. De tweede lezing wordt gegeven door Valérie Rens die het conserveren van votiefjuwelen zal toelichten. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven is niet nodig.