Ga verder naar de inhoud

Lezing dr. Jan Trachet: 'Pieter Pourbus en de geschilderde kaart van het Brugse Vrije (1571)'

Lezing over de oudste, cartografisch precieze en gedetailleerde voorstelling van Brugge en Kust-Vlaanderen, op vraag van het kasselrijbestuur in 1571 afgewerkt door de Brugse schilder Pieter Pourbus na precieze opmetingen ter plaatse.

Vrij bezoek
Dit is een activiteit van

Het Historisch Genootschap van het Meetjesland i.s.m. Comeet en verscheidene Meetjeslandse historische en heemkundige kringen.

marc.p.j.martens

De Pourbus-kaart is een laatste, maar bovenal unieke getuige van het landschap, het wegennet, de waterlopen, de situatie van dorpen en steden... rondom Brugge, zoals die waren tot kort vóór de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Toegankelijkheid

Gaat door op de 'Concertzolder' van LDC Oud Sint-Jozef, Mevr. Courtmanslaan 92 te 9990 Maldegem. Er is een lift ter beschikking.