Ga verder naar de inhoud

Langs vergeten (bij)namen

Langs vergeten (bij)namen

Vrij bezoek

De mens had een eigen naam, al was ’t maar een voornaam; hij had ook een woon, als eigenaar of huurder, een huis of een huizeken. leder huis had zijn geschiedenis: de mens werd er geboren, leefde en werkte. Elk huis had en heeft nog zijn kruis, elke mens en elk gezin zijn lief en leed: het huis brandt af, de kinderen worden ziek, de ouders sterven. 

Vele huizen droegen eertijds een naam, veel meer en veel schoner dan nu

Praktisch

De wandelingen duren ongeveer 1 uur.

10 september 2023
11:00 - 12:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00