Ga verder naar de inhoud

Het platteland in de fifties & de tractor, een ronkend verhaal

Deze expo's werden ontleend aan het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en bieden een terugblik op de historiek van de landbouw & van hét landbouwwerktuig bij uitstek, de tractor. Vrij bezoek
Dit is een activiteit van

de gemeente Merelbeke in samenwerking met het CAG

De grote hangar van de proefhoeve vormt op Open Monumentendag een interessante tentoonstellingsruimte, waar u volgende expo's kan bekijken:

Het platteland in de fifties:

In de jaren 1940-50 trok fotograaf Jos Halsberghe met zijn fototoestel
dwars door Vlaanderen. Zijn foto's tonen het landelijke leven in
Vlaanderen hoe het vroeger was. Met een café op elke hoek, de kinderen
in korte broek, ongerepte velden en weiden ... De expo wordt
'vervolledigd' met oude beelden van 't Hof van Bottelare.

De tractor, een ronkend verhaal