Ga verder naar de inhoud

Geleide bezoek aan de tentoonstelling 'ONDERWEG - Pelgrimeren in het land van Arnoldus en Godelieve'

Religieus erfgoed afkomstig uit de grens van de polders en het houtland
Rondleiding
Religieus erfgoed
Dit is een activiteit van

vzw Vrienden van het St.-Godelievemuseum i.s.m. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen Gistel

vzw Vrienden van het St.-Godelievemuseum Gistel


Op pelgrimstocht gaan was een belangrijke activiteit voor de middeleeuwer maar ook voor de negentiende-eeuwse gelovige. Hij hoopte met z’n tocht een aflaat te verdienen en kwijtschelding van zonden te krijgen. Maar hij trok ook op bedevaart om genezing van ziekte, zowel voor zichzelf als voor een ander, te bekomen. Als tastbaar bewijs van zijn bedevaart nam hij een aandenken mee. Elke zichzelf respecterende kerk of abdij had wel een reliek van een heilige. Het onderstreepte hun belang, bond hoogwaardigheidsbekleders aan zich en bracht pelgrims op de been. Een abdij of kerk die haar reputatie als pelgrimsoord serieus nam, zorgde voor een goed verhaal met een reliekschrijn, een processie of door de aankoop van fraaie kunstobjecten.

Met de tentoonstelling in de prachtige abdij Ten Putte gaan de organisatoren op zoek naar sporen of er naast de verering tot Godelieve of Arnoldus nog andere vormen van devotie in de streek waren.

Topstukken in de tentoonstelling zijn naast enkele reliekschrijnen, een passiereliekhouder met het H. Bloed, diverse kruisrelieken, een onlangs verworven mirakelschilderij met de voorstelling van het ‘hemd zonder naad’ en de panelen van de Lambertkoffer uit Lyon.

Praktisch

Brochure kan op voorhand afgehaald worden in het Godelievemuseum
Bevestiging van inschrijving meebrengen