Ga verder naar de inhoud

Begeleide wandeling 'Glasraamkunst in Aalst'

De begeleide wandelingen van V.VAK (Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon) zijn een vaste waarde op de Open Monumentendag in Aalst. Deze keer gaat alle aandacht naar de plaatselijke glasraamkunst en Aalsterse glasraamkunstenaars. 

Vrij bezoek
Privéwoning
Religieus erfgoed
Dit is een activiteit van

V.VAK - Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon - Opgericht in 1953 ijvert voor het behoud en de herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed van Groot-Aalst. Door overleg met de bevoegde overheden, in de eerste plaats het stadsbestuur, en sensibilisering, proberen wij waardevolle panden, sites en roerend patrimonium voor het nageslacht te behouden.

V.VAK

Je passeert zonder twijfel dagelijks glaskunst zonder er acht op te slaan. Veel van deze ramen dreigen te verdwijnen in de anonimiteit (of erger). Een geslaagde reddingsactie van de raamkunst van de afgebroken St. Job kapel was voor V.VAK een aanzet om een inventaris op te maken van wat op dit vlak nog allemaal bestaat in onze stad.  

Tijdens de wandeling worden verschillende gebouwen bezocht die uitzonderlijk open zijn tijdens deze Open Monumentendag. Start aan de Werfkapel (Werfplein), telkens om 10u, 11u, 12u, 13u30 en 14u30. Ook de kapel van de Dames van Maria, het St. Jozefscollege, het beschermde Huis de Bethune in de Pontstraat worden bezocht. Om te eindigen in een unieke voormalige directeurswoning in de F. Van der Nootstraat.

Praktisch

Naar aanleiding van Open Monumentendag geeft de vereniging een brochure uit 'Religieuze glaskunst in Aalst' (formaat A5, 54 blz). Deze brochure is te verkrijgen op de dag zelf of kan achteraf besteld door te mailen naar vanderhelst@telenet.be.

Voor de wandeling incl brochure betalen leden €5, niet-leden betalen €15. Meer info ivm lidmaatschap op www.vvak.be

 Facebook & Instagram @vvak

10 september 2023
10:00 - 11:30
11:00 - 12:30
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00
14:30 - 16:00