Ga verder naar de inhoud
LUCID HERITA Joost Van den Branden 2 Van den Branden
Favoriet van
Joost Van den Branden

150e verjaardag Sint-Egidiuskerk

In het najaar van 1873 werd de eerste steen gelegd van de Sint-Egidiuskerk in centrum Sint-Gillis-Waas. Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag realiseert de kerkraad een unieke tentoonstelling in de kerk met hulp van vele partners.

Vrij bezoek
Religieus erfgoed
Dit is een activiteit van

Gemeente Sint-Gillis-Waas in samenwerking met Heemkundige Kring De Kluize, kerkraad, gemeentelijke cultuurraad, Erfgoedcel Waasland en Erfpunt.

Heemkundige Kring De Kluize


Erfpunt verzamelt voor de gelegenheid een aantal bodemvondsten uit Sint-Gillis-Waas die inzicht geven in de vroegste geschiedenis van onze gemeente. Het gemeentearchief vult het geschiedkundig overzicht aan met een grote geïllustreerde tijdlijn van 1105 tot 1950. Daarnaast worden er een reeks unieke archiefstukken tentoongesteld. De bouw van de kerk vormt een belangrijk hoofdstuk binnen de expo, maar ook andere belangrijke momenten uit de geschiedenis van de parochie en de gemeente komen aan bod. Verder kunnen bezoekers kunstwerken bewonderen van lokale kunstenaars die zich lieten inspireren door de kerk. Tot slot tonen de verantwoordelijken van de kerk met trots hun waardevolle kerkschatten en kazuifels. In het naburige Oud-Vredegerecht loopt gelijktijdig een gelegenheidstentoonstelling van de Heemkundige Kring De Kluize rond bijbels en kerkboeken.

De tentoonstellingen lopen van 2 september tot 17 september. De deuren van de kerk zijn dagelijks open van 10 uur tot 16 uur en tijdens het weekend meestal iets ruimer. Tijdens Open Monumentendag op zondag 10 september is de expo te bezoeken van 11 uur tot 18 uur.